Tack vi hör av oss

  Tjänster

  Här hittar du alla våra tjänster. Har du frågor kring ditt vasstak är du alltid välkommen att höra av dig.

  LÄGGA NYTT VASSTAK - Vi lägger nya vasstak från grunden. Både på gamla och nya hus.
  SNICKERIARBETEN - Vi utför självklart snickeriarbeten kring vasstak. Exempelvis byggnation av homejor, takkupor och vindskivor etc.
  OMLÄGGNING AV VASSTAK - Vi lägger om gamla vasstak som efter många år behöver förnyas.
  REPARATION/RENOVERING AV VASSTAK - Vi utför reparationer, renoveringar och underhåll av vasstak som kanske skadats i en storm eller av mossa, alger etc.
  FÖRSTÄRKNING AV GAMLA TAK - Om ett vasstak behöver förstärkas, exempelvis med nytt material under vassen så gör vi det.
  INBYGGNING AV TAKFÖNSTER OCH TAKKUPOR - Vi bygger in både takfönster och gör takkupor eller homejor på både befintliga och nya vasstak.
  BRANDSÄKRING AV VASSTAK - Vi utför brandsäkringar med de metoder som är lämpliga för vasstak idag.