Vi kan vasstak, det är vår specialitet

Med 20 års erfarenhet av vasstak hjälper vi dig med allt från nyläggning till renovering. Vi lägger vasstaket med respekt för hantverkstraditioner, utförda med de bästa materialen på marknaden.

För mig är kvalitén på materialet det viktigaste av allt.
Vi väljer bara den bästa bladvassen till våra projekt.
LORANT TOTH